FÖRSTÄRK ADEJKTIV MED HJÄLP AV PREFIX, sid 20 (tillbaka)

Förstärk adjektiven genom att använda något av substantiven nedan!

en jätte, en sten, en blixt, en natt, en sol, ett glas, (en) is, ett lik, (ett) blod, en krita, en ko, ett klot

1. BLEK
2. LUGN
3. SVART
4. GUL
5. SNABB
6. VIT
7. KALL
8. RÖD
9. HAL
10. RUND
11. LYCKLIG
12. HÅRD